مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶
پاورپوینت دیوان بین المللی كیفری چیست - پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
تبیین سبک رهبری توانمندساز چرخه دانش در دانشگاه های کشور - پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
قالب پاورپوینت دهه فجر - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
ترجمه مقاله گیرنده متابوتروپیک گلوتامات، فیزیولوژی، فارماکولوژی، و بیماری - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
پاورپوینت بررسی ریسک های مسئولیت - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
پاورپوینت چیلر تراکمی - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
پاوپوینت کارگاه برنامه ریزی شهری همراه با طرح پیشنهادی جالب - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
پاورپوینت کبوترخانه - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
پاورپوینت اجرا و نمونه انواع نما - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
پاورپوینت اتصالات عنکبوتی - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
بررسی مدلها و مولفه های مدیریت دانش با تاکید بر ضرورت آن در سازمان - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
پاورپوینت بررسی شهر و شهر نشینی در دوره پهلوی اول - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶